Xóa blog của bạn trên Vietdex.com - Vietnam Indexing Xóa blog của bạn trên Vietdex.com - Vietnam Indexing

Hướng dẫn sử dụng

Xóa blog của bạn trên Vietdex.com

Vì một lý do nào đó bạn không muốn tiếp tục hoạt động trên Vietdex nữa, hoặc danh sách blog của bạn đã quá dài, bạn cần xóa một blog để lập một blog khác, hoặc đơn giản là bạn muốn xóa blog của mình, hãy làm như sau:

Bạn vào quản trị trang blog, chọn > Công cụ > Xóa trang mạng như trong hình:

Xóa blog của bạn

Xóa blog của bạn

Bạn sẽ nhận được một cảnh báo như sau:

Cảnh báo khi xóa trang blog của bạn

Cảnh báo khi xóa trang blog của bạn

Bạn sẽ nhận được một email có đường dẫn tới Vietdex.com, khi click vào đường dẫn đó blog của bạn sẽ xóa vĩnh viễn, ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ tới ban quản trị để xóa blog của bạn một cách nhanh chóng nhất !

Chúc các bạn thành công !